Algemeen
Het kantoorgebouw is gelegen aan de City-Ring Zoetermeer en maakt onderdeel uit van het Stadshart Zoetermeer, derhalve zijn winkels, banken en horecafaciliteiten op loopafstand aanwezig. In de directe omgeving van het object zijn onder andere het RDW en de meubel boulevard gevestigd.

Gelet op de uitstekende locatie is het object geheel per eigen vervoer goed bereikbaar via de Ring Zoetermeer. De aansluitingen met de Rijksweg A12 en de provinciale wegen N206 en N209 zijn uitstekend. Tevens is de bereikbaarheid met het OV zeer gunstig, in het Stadshart is een halte aanwezig van Randstadrail en zijn er diverse busverbindingen op loopafstand.

Kadastrale gegevens
Gemeente : Zoetermeer
Sectie : C
Nummer : 4804
Bouwjaar: 1995

Bestemming
De bestemming van het object is “maatschappelijk”.
Bestemmingsplan : Stadscentrum/Dorpsstraat
Planstatus : onherroepelijk (14 mei 2014)
Overheid: gemeente Zoetermeer
Enkelbestemming : maatschappelijk
Categorie : functieaanduiding kantoor/zorginstelling
Maatvoering : maximum bouwhoogte 22,5 meter

Indeling + opleveringsniveau
Het object beschikt totaal over 5 verdiepingen, thans wordt de penthouse- verdieping aangeboden :

penthouse : ca. 304 m² kantoor-/praktijkruimte.

Het pand beschikt over diversen eigen parkeerplaatsen welke voor verhuur beschikbaar zijn.

Het object wordt opgeleverd met onder andere de volgende voorzieningen:
– systeemplafonds + verlichtingsarmaturen
– kozijnen met isolatieglas
– kabelgoten
– huidige vloerafwerking
– c.v.-installatie + radiatoren
– pantry
– toiletten.

Huurcondities
Huurprijs : € 30.400,- per jaar vrijgesteld van BTW
Buitenparkeerplaats : € 625,- per plaats per jaar vrijgesteld van BTW
Overdekte parkeerplaats : € 725,- per plaats per jaar vrijgesteld van BTW

Huurtermijn : in overleg
Huuringangsdatum : in overleg

Huurprijsindexatie : de huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het Consumenten Prijsindexcijfer (CPI), reeks Alle huishoudens (2015=100) van het CBS. Voor het eerst een jaar na de huuringangsdatum

Huurprijsbetaling : per kwartaal vooruit

Servicekosten : de servicekosten bedragen € 65,- per m² per jaar excl. BTW als voorschot voor de kosten van:

– gas en elektraverbruik inclusief vastrecht
– waterverbruik inclusief vastrecht
– kosten netbeheerder
– schoonmaak en glasbewassing algemene ruimten, glasbewassing buitenzijde
– groenvoorziening buitenzijde
– onderhoud en periodieke controle van gebouw gebonden WTB installaties, waaronder klimaatinstallatie, HWA-installatie
– idem van koelinstallatie en verwarmingsinstallatie
– idem van hydrofoorinstallatie en E-installaties
– idem van brandblussers en – haspels
– idem van brandmeld-, noodverlichting-, en ontruimingsinstallatie en verzorgen van OP diensten
– idem van keerkleppen en periodieke afname watermonsters
– idem van inbraakinstallatie
– brand- en sluitronde, beveiliging
– idem van liftinstallatie
– idem van de automatische deuren en slagboom met bijhorende intercominstallatie
– idem van de zonwering buitenzijde
– administratiekosten 5% over de genoemde leveringen en diensten
– receptiediensten begane grond
– administratiekosten 5% over levering van energie en overige extra bijkomende leveringen en diensten
– administratiekosten ad 5% over de hierboven genoemde leveringen.
– aanvullende afspraken over het voorschot bedrag servicekosten en/of de daarbij behorende leveringen en diensten worden te zijner tijd tussen partijen schriftelijk vastgelegd
– huurder ontvangt elk jaar voor 1 oktober de afrekening servicekosten over het voorgaande kalenderjaar. Huurder mag erop vertrouwen dat middels de afrekening alle kosten van het bewuste tijdvak in rekening zijn gebracht.

Bankgarantie : gelijk aan 3 maanden huur + 3 maanden servicekosten + BTW

Contract : model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 vastgesteld en op 17-2-2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20 tevens gepubliceerd op de website

Voorbehoud : goedkeuring directie verhuurder/ positief bedrijfsinformatierapport; ter beoordeling van verhuurder.

BTW
Verhuurder wenst niet te opteren voor BTW-belaste huur en verhuur.

Meer informatie/bezichtiging
Voor meer informatie of voor het inplannen van een bezichtiging kunt u contact opnemen met Hopman&Schreuder Bedrijfshuisvesting via telefoonnummer: 079 34 28 777.