Te koop: Hoofdweg 1 te Mijdrecht

Algemeen

Te Koop middels openbare inschrijving, het gezondheidscentrum ‘’De Ronde Venen’’, gelegen aan de Hoofdweg 1 te Mijdrecht. De verkoop vindt plaats via een gestructureerd proces conform de beleidsregels van het College Sanering Zorginstellingen. Vervreemding zal dan ook plaatsvinden door middel van een open en transparant marktproces waarin het College Sanering Zorginstellingen een toezichthoudende en toetsende rol vervult.

Het gezondheidscentrum is in eigendom bij Stichting Careyn en Stichting Sint Antonius Ziekenhuizen. Het gezondheidscentrum is geheel verhuurd aan in totaal 13 huurders in de maatschappelijke / gezondheidssector met een bruto huurinkomst van € 167.000 per jaar. Momenteel maken verkopers zelf nog gedeeltelijk gebruik van het gezondheidscentrum. Nadere informatie met betrekking tot vrijkomende metrage zal nader worden verstrekt. Bij levering zullen deze ruimten leeg en vrij van huur en gebruik worden opgeleverd.

 

Verkochte
Het gezondheidscentrum is in opdracht van de huidige eigenaren gebouwd en in 2005 aan hen opgeleverd.
Het betreft twee appartementsrechten op de begane grond met een oppervlakte van 1.554 m² BVO alsmede 2 appartementsrechten rechtgevende op in totaal 46 parkeerplaatsen in de ondergelegen parkeerkelder.

Het gebouw bestaat momenteel uit diverse verhuurde ruimten, waaronder:

 • Gezamenlijke entree;
 • Diverse receptiebalies en wachtfuncties;
 • (Gedeeld) sanitair;
 • Technische ruimten;
 • Grote overdekte parkeergarage.

 

Omgeving
Mijdrecht ligt midden in het ‘Groene Hart’ van de Randstad. Amsterdam, Amstelveen en Schiphol zijn bereikbaar in 30 autominuten. De plaats telt ongeveer 17.000 inwoners en is onderdeel van de gemeente De Ronde Venen. Het ligt naast de Vinkeveense plassen, met natuurgebieden als Demmerik en Botshol.

Naast een keuze uit meerdere basisscholen heeft Mijdrecht een goed aangeschreven middelbare school, met een divers onderwijsaanbod. Internationaal onderwijs vindt u in Amstelveen, binnen 30 minuten bereikbaar via openbaar vervoer. Mijdrecht heeft een uitgebreid sportief verenigingsleven, waaronder voetbal, tennis en hockey. Er is ruim aanbod van supermarkten en andere winkels. Diverse restaurants bieden klanten uiteenlopende specialiteiten.

 

Adres
Hoofdweg 1 te Mijdrecht.

 

Energielabel
Het object beschikt over energielabel A.

 

Kadastrale gegevens

Locatie perceel Kadastrale gegevens
 

Hoofdweg 1 Mijdrecht

 

Mijdrecht, sectie C nummer 8816, app index A21 t/m A24

 

Huurgegevens
Het verkochte is (gedeeltelijk) verhuurd met een jaarhuur van ruim € 167.000,00 op jaarbasis. Voor huurgegevens zie de dataroom.


Verkooptraject

 

Verkoopinformatie
De dataroom zal in week 37 beschikbaar worden gesteld.

Tot de verkoopinformatie behoren onder meer:

 • Verkoopvoorwaarden en Dataroom op aanvraag beschikbaar. Deze kan worden opgevraagd via info@amgea.nl onder vermelding van ‘’Dataroom H1M’’. Gegadigde(n) kan na ondertekenen van de verkoopvoorwaarden de dataroom ontvangen. Deze zal worden verzonden middels een WeTransfer-bestand.

  In de dataroom zijn de navolgende documenten opgenomen:
 1. Projectinformatie;
 2. Eigendoms- en splitsingsakten;
 3. Kadastrale gegevens;
 4. NEN2580 meetcertificaat;
 5. Plattegronden;
 6. Bestemmingsplan informatie;
 7. WOZ OZB;
 8. Fotomateriaal;
 9. Energielabel;
 10. Concept koopovereenkomst;
 11. Huurovereenkomsten en huurlijst;
 12. Installaties;
 13. Verkoopvoorwaarden;
 14. Biedingsformulier;

 

Dinsdag 1 november 2022
De bieding dient te worden gedaan middels het daarvoor bestemde biedingsformulier dat onderdeel is van de Dataroom. Het inleveren van het biedingsformulier en de daarbij behorende stukken geschiedt schriftelijk bij de Notaris, per koerier of per aangetekende brief (derhalve niet per e-mail of anderszins) aan de Notaris dan wel door het persoonlijk te overhandigen op het adres ten kantore van CMS Notarissen aan de Parnassusweg 737, 1077 DG Amsterdam.

Het biedingsformulier en de daarbij behorende stukken dienen uiterlijk om 12:00 uur (middag) door de Notaris te zijn ontvangen. Gelieve het betreffende poststuk in gesloten enveloppe te voorzien van de vermelding “vertrouwelijk en niet openen”, ter attentie van notaris mr. F. Stroucken. De gevolgen van het niet tijdig en/of niet volledig inleveren bij de Notaris komen geheel voor rekening en risico van de betreffende Gegadigde.

Een bieding dient de volgende informatie te bevatten:

Natuurlijke-/rechtspersoon
Bij het indienen van een bieding verzoeken wij u ons de naam van de kopende partij te sturen alsmede adresgegevens, legitimatie(s) en een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Koopprijs
De koopprijs moet worden vermeld in euro’s exclusief kosten koper.

 

Juridische overdracht
1 februari 2023. De notariële overdracht dient plaats te vinden bij CMS Notarissen te Amsterdam.

 

Informatieverstrekking
Verkoper, noch haar werknemers zullen geen enkele informatie verstrekken over het object en de verkoop daarvan. Daarnaast verzoeken wij u vriendelijk doch dringend nimmer de locatie zelf te betreden.

Indien u vragen heeft over de propositie, dataroom en/of verkoopproces staan wij u uiteraard graag te woord. Rest ons te benadrukken dat de onderhavige propositie discreet behandeld dient te worden en deze informatie uitsluitend en exclusief bedoeld is voor de geadresseerde.

De genoemde informatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid ervan kan door ons geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd. 

Te koop: Hoofdweg 1 te Mijdrecht