TE HUUR Kantoorruimte + 6 parkeerplaatsen met buitenruimte van in totaal circa 260 m², op de BG + 1e etage (zie plattegrond) gelegen aan de Laan van Meerdervoort 100 te Den Haag.

De Laan van Meerdervoort is een van de doorgaande wegen van Den Haag en heeft een mix van wonen, winkelen en werken.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid is zowel met het eigen vervoer als openbaar vervoer goed. De haltes van diverse bus- en tramlijnen liggen in de directe nabijheid. De Laan van Meerdervoort is goed bereikbaar via de doorgaande wegen van Den Haag.

Gebruik

Het gehuurde mag uitsluitend worden gebruikt als kantoorruimte/winkelruimte

Huurprijs

Kantoorruimte €175 m2 per jaar/parkeerplaatsen €1.200 per stuk per jaar, te vermeerderen met BTW.

Servicekosten

Niet van toepassing. Huurder dient voor eigen rekening en risico overeenkomsten te sluiten met de desbetreffende (nuts)bedrijven.

Aanvaarding

In nader overleg.

Deze objectinformatie is met zorg samengesteld. Aan de verstrekte gegevens kan echter geen enkel recht worden ontleend en voor de juistheid ervan sluiten wij aansprakelijkheid uit. Deze objectinformatie mag niet worden beschouwd als aanbieding of offerte en wordt verstrekt onder het voorbehoud van goedkeuring door verhuurder c.q. verkoper.