Te koop: Perceel Bergweg Zuid te Bergschenhoek

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING

Algemeen
Gelegen nabij de Bergweg Zuid 92a te Bergschenhoek, bieden wij u te koop bij inschrijving aan een perceel (maatschappelijke/agrarische/water) grond met een totale perceelgrootte van 78.834 m².

Omschrijving
Het perceel is momenteel niet meer in gebruik. In het verleden is het perceel in gebruik geweest bij Stichting Zorg Compas. Het voormalige verpleegtehuis De Rustenburg en overige opstallen en aanhorigheden zijn in 2008 gesloopt en na dit jaartal zijn er geen verdere bouw- en sloopwerkzaamheden op het perceel verricht.

Ligging
Het perceel grond is gelegen in de oksel van de provincialeweg N209 (Rotterdam – Zoetermeer) en de Bergweg Zuid Bergschenhoek in de directe omgeving waar de nieuwe A13-A16 verbinding wordt gerealiseerd.

Bestemming
Voor informatie omtrent de bestemmingsplannen ‘’Bergweg Zuid e.o.’’ en ‘’Geluidzones rond het luchtvaartterrein Rotterdam The Hague Airport’’ verwijzen wij u graag naar de memo in de dataroom en en/of haar adviseurs doen uitdrukkelijk geen uitspraken over bestemmingsmogelijkheden op het verkochte.

Vraagprijs
Het betreft een biedingsprocedure.

Levering
In de huidige staat, ‘as is, where is’.

Bezichtigingen
Op aanvraag mogelijk.

Verkooptraject
Tot de verkoopinformatie behoren onder meer:
• Verkoopvoorwaarden en dataroom op aanvraag beschikbaar. Deze kan worden opgevraagd via onder vermelding van ‘’Dataroom Bergschenhoek B 8062”. Gegadigde(n) kan na invullen en ondertekenen van de Verkoopvoorwaarden de dataroom ontvangen. Deze zal worden verzonden middels WeTransfer.

In de dataroom zijn de navolgende documenten opgenomen:
1. Verkoopinformatie;
2. Eigendomsinformatie;
3. Kadastrale gegevens;
4. Bodeminformatie;
5. Memo bestemming;
6. Fotomateriaal;
7. Concept koopovereenkomst;
8. Biedingsformulier;
9. Verkoopvoorwaarden.

Maandag 29 augustus 2022
Een schriftelijke bieding dient vóór 15.00 uur binnen te zijn middels het biedingsformulier (deel uitmakend van de dataroom):

1. Email aan instrumenterend notaris Ligthelm en Dekker Notarissen;
Of
2. Per aangetekende post aan instrumenterend notaris

Een bieding dient de volgende informatie te bevatten:

Natuurlijke-/rechtspersoon
Bij het indienen van een bieding verzoeken wij u ons de naam van de kopende partij te sturen alsmede adresgegevens, legitimatie(s) en een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Koopprijs
De koopprijs moet worden vermeld in euro’s exclusief kosten koper.

Tekenen koopovereenkomst
De koopovereenkomst dient vóór of op uiterlijk maandag 12 september 2022 te worden ondertekend.

Datum levering
De levering dient op woensdag 12 oktober 2022 plaats te vinden bij Ligthelm en Dekker Notarissen te Rotterdam.

Informatieverstrekking
Verkoper, noch haar werknemers zullen geen enkele informatie verstrekken over het object en de verkoop daarvan. Daarnaast verzoeken wij u vriendelijk doch dringend nimmer de locatie zelf te betreden. Indien u vragen heeft over de propositie, dataroom en/of verkoopproces staan wij u uiteraard graag te woord. Rest ons te benadrukken dat de onderhavige propositie discreet behandeld dient te worden en deze informatie uitsluitend en exclusief bedoeld is voor de geadresseerde.

De genoemde informatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid ervan kan door ons geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Alle gegevens uit deze objectinformatie of anderszins verstrekte informatie is uitsluitend bestemd voor de ontvanger en dient strikt vertrouwelijk te worden behandeld. Deze informatie mag op geen enkele wijze door middel van (foto)kopie, druk of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amgea Vastgoed Adviseurs B.V. worden verveelvoudigd

Te koop: Perceel Bergweg Zuid te Bergschenhoek