s-Gravendijkwal 43, 43A, 43B Rotterdam
Verkocht onder voorbehoud

voor een zeer gedetailleerde impressie verwijzen wij via onderstaande link graag naar de virtuele 3D tour!

virtuele 3D tour

 

Unieke kans om achter een karakteristieke gevel uw toekomstige (droom)project te realiseren!
Namens de zorginstelling Antes mogen wij u hierbij, bij inschrijving, een zeer ruim herenhuis met tuin aanbieden.
De verkoop vindt plaats via een gestructureerd proces conform de beleidsregels van het College Sanering Zorginstellingen. Vervreemding zal dan ook plaatsvinden door middel van een open en transparant marktproces waarin het College Sanering Zorginstellingen en toezichthoudende en een toetsende rol vervult.
Het object is gelegen in de hippe en gezellige wijk Middelland tegen het centrum van Rotterdam. Door deze centrale ligging is het een prettige stadse woonomgeving. Het is een bijzondere buurt die vanaf het ontstaan tot op de dag van vandaag een statige sfeer combineert met creatieve bewoners zoals muzikanten, schrijvers en kunstenaars. Kenmerkend zijn de lanen en singels met statige architectuur en heeft daardoor een rustieke uitstraling. Geen andere buurt heeft als Middelland twee gezichten; de drukte van de stad en tegelijkertijd een gezellige woonomgeving. Door de diversiteit vind je er van alles op het gebied van food, delicatessenwinkels en toko’s, maar ook diverse restaurants en ambachtelijke winkeltjes
Het object dient intern volledig te worden gerenoveerd.

Ten behoeve van het toekomstig gebruik en beoogde bestemming heeft verkoper door architectenbureau Prent Landman een omgevingsvergunning laten indienen waar inmiddels door de Gemeente haar medewerking is verleend.

Met betrekking tot de funderingstechnische toestand verwijst verkoper u naar de in de dataroom opgenomen informatie. Tevens zal verkoper de verplichting opnemen om het funderingsherstel uit te voeren voor 9 oktober 2022. Het geniet de voorkeur om dit funderingsherstel gezamenlijk met huisnummer 45 uit te laten voeren.

Bereikbaarheid
Het object is gunstig gelegen ten opzichte van uitvalswegen (A13 en A20) en het openbaar vervoer (trams en Centraal Station). Tot slot is het stadscentrum zeer makkelijk en snel te bereiken. Kortom, een ideale combinatie!

Energielabel
Het complex beschikt over energielabel E.

Metrage
Totaal GBO ca. 359 m²
Totaal BVO ca. 451 m²

Kadastrale gegevens

Tot de verkoopinformatie behoren onder meer:
• Verkoopvoorwaarden en Dataroom op aanvraag beschikbaar. Deze kan worden opgevraagd via verkopend makelaar onder vermelding van ‘’Dataroom ’s-Gravendijkwal 43 Rotterdam’’. Gegadigde(n) kan na invullen en ondertekenen van de Verkoopvoorwaarden de dataroom ontvangen. Deze zal worden verzonden middels een WeTransfer-bestand.

In de dataroom zijn de navolgende documenten opgenomen:
1. Projectinformatie;
2. Eigendomsakte;
3. Kadastrale gegevens;
4. Plattegronden;
5. Fundering;
6. Omgevingsvergunning
7. WOZ OZB;
8. Fotomateriaal;
9. Concept koopovereenkomst;
10. Verkoopvoorwaarden;
11. Biedingsformulier;

Start verkoop
Maandag 21 september 2020.

Bezichtigingsmogelijkheden
LET OP! VOORAF AANMELDEN IS VERPLICHT

Woensdag 30 september 2020 ( wegens grote belangstelling zijn aanmeldingen voor bezichtigingsmoment I, II en III  niet meer mogelijk, wij verwijzen u graag door naar bezichtigingsmoment IV)

Bezichtigingsmoment I vanaf 11.00 uur – 12.30 uur

Woensdag 7 oktober 2020
Bezichtigingsmoment II vanaf 10.30 uur – 12.00 uur

Woensdag 14 oktober 2020

Bezichtigingsmoment III vanaf 13.00 uur – 14.30 uur

Vrijdag 23 oktober 2020

Bezichtigingsmoment IV vanaf 09.00 uur-10.30 uur (vooraf aanmelden verplicht)

Vrijdag 6 november 2020
Een schriftelijke bieding dient vóór 15.00 uur binnen te zijn middels het biedingsformulier (deel uitmakend van de dataroom):

1. Email aan instrumenterend notaris Ligthelm en Dekker Notarissen
Of
2. Per aangetekende post aan instrumenterend notaris.

Een bieding dient de volgende informatie te bevatten:

Natuurlijke-/rechtspersoon
Bij het indienen van een bieding verzoeken wij u ons de naam van de kopende partij te sturen alsmede adresgegevens, legitimatie(s) en een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Koopprijs
De koopprijs moet worden vermeld in euro’s exclusief kosten koper.

Datum levering
De levering dient plaats te vinden vóór of op woensdag 30 december 2020 bij Ligthelm en Dekker Notarissen te Rotterdam.

Eventuele voorwaarden van koper
Als er aan uw bieding specifieke voorwaarden zijn gekoppeld dient u deze duidelijk te omschrijven. Vriendelijk verzoeken wij u ook een duidelijke tijdslijn aan te geven binnen welke periode de voorwaarden zullen vervallen. De voorwaarden zullen in weging van de bieding worden meegenomen.

Voorbehoud verkoper
1. Verkoper behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om zonder opgave van redenen en op elk door haar gewenst moment, de verkoop te beëindigen;
2. Verkoper behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om niet in onderhandelingen te treden met één of meer partijen;
3. Verkoper neemt het nadrukkelijk voorbehoud goedkeuring RvB en RvT voor verkoop op welke eerste voorbehoud komt te vervallen bij de ondertekening van de koopovereenkomst door de tekenbevoegde bestuurder(s) en/of de gemachtigde namens het bestuur.
In aanvulling op het gestelde in de verkoopvoorwaarden zal Verkoper in de voornoemde gevallen geen enkele vergoeding verschuldigd zijn.
4. Verkoper neemt het voorbehoud verkrijgen goedkeuring College Sanering Zorginstellingen op.

Informatie
Verkoper, noch haar werknemers of huurders zullen geen informatie verstrekken over het object en de vrije verkoop daarvan. Indien u vragen heeft over het verkoopproces of aanvullende informatie wenst te ontvangen, staan wij u graag te woord.

Staat
‘as is, where is-principe’

Informatieverstrekking
Verkoper, noch haar werknemers zullen geen enkele informatie verstrekken over het object en de verkoop daarvan. Daarnaast verzoeken wij u vriendelijk doch dringend nimmer de locatie zelf te betreden.
Indien u vragen heeft over de propositie, dataroom en/of verkoopproces staan wij u uiteraard graag te woord. Rest ons te benadrukken dat de onderhavige propositie discreet behandeld dient te worden en deze informatie uitsluitend en exclusief bedoeld is voor de geadresseerde.

De genoemde informatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid ervan kan door ons geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Alle gegevens uit deze objectinformatie of anderszins verstrekte informatie is uitsluitend bestemd voor de ontvanger en dient strikt vertrouwelijk te worden behandeld. Deze informatie mag op geen enkele wijze door middel van (foto)kopie, druk of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amgea Vastgoed Adviseurs B.V. worden verveelvoudigd.